paekivi õpimapp
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Paekivi õpimapp sisaldab õppematerjale ning töölehti paekivi tekkimisest ja kasutamisest kolmele põhikooli astmele. Õpimapp on kooskõlas riikliku õppekavaga ning toetab viimast loodusainete omandamisel.