raba
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Keskkonnaameti poolt väljatöötatud sooteemalised õppeprogrammid ja töölehed.

  elupaigatüübid
  Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
  Lühikirjeldus:

  Käesolev õppeprogramm tutvustab Eesti kuutkümmet kaitset vajavat elupaigatüüpi.

  placeholder
  Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
  Lühikirjeldus:

  Kogemuslik õppematerjal turismiõppijale ja loodusturismi huvilistele

  MAASTIKE VÄÄRTUSTAMINE JA REKREATIIVNE KASUTAMINE

  Teema „Matsalu Rahvuspark. Pärandmaastikud – niidud“

  Teema „Põhja-Eesti pankrannik“

  Teema „Mets“

  Teema „Soo ja vesi“

  placeholder
  Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
  Lühikirjeldus:

  Õppeprogramm koosneb fotodest, loodushäältest ja tutvustavast tekstist, mida loeb Fred Jüssi. Programmi kestus on 23 minutit.