Põllumajandusmaastikud ja kestliku arengu haridus
Helle Kont
Sihtgrupp: Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Koolituse „Põllumajandusmaastikud ja kestliku arengu haridus“ materjalide kogumik, mis käsitleb Eestis kasvatavaid põllumajanduskultuure, nende mõju mullastikule ja jätkusuutlikkust põllumajanduses.

  Maakond: Tartumaa
  placeholder
  Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
  Lühikirjeldus:

  Lekkinud on väidetavalt Eesti kõige halvema telesarja “Ökošmaarid” pilootosa, mis pole varem eetrisse jõudnudki.

  valikumäng
  Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
  Lühikirjeldus:

  Säästvat arengut toetava hariduse põhimõtteid järgivana ei paku valikumäng valmis fakte ja tõdesid, pigem kutsutakse õpilasi arutlema oluliste keskkonnateemade üle. Eesmärgiks on õpilaste mõtlemis-, arutlus- ja esinemisoskuste arendamine; peamisteks meetoditeks on grupitöö, rollimäng, diskussioon. Mängijad on asetatud erisugustesse olukordadesse, neil tuleb kujutletavalt langetada elukeskkonda mõjutavaid otsuseid või teha valikuid erinevate võimaluste vahel.

  placeholder
  Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
  Lühikirjeldus:

   

  Keskkonnaridusliku sisuga õppeklipp teemal “Ilm ja kliima”.  2-5-minutiliste, lavastuslike lühifilmide ülesehitus on läbi kõikide teemade ühesugune: esimeses osas saab (ka üle võlli) nalja, lõpuosas esitab näitleja teemakohase teadusliku definitsiooni ning toob mõne näite.

  placeholder
  Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
  Lühikirjeldus:

   

  Keskkonnaridusliku sisuga õppeklipp teemal “Ilm ja kliima”.  2-5-minutiliste, lavastuslike lühifilmide ülesehitus on läbi kõikide teemade ühesugune: esimeses osas saab (ka üle võlli) nalja, lõpuosas esitab näitleja teemakohase teadusliku definitsiooni ning toob mõne näite.