käsiraamat
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Käesoleva  metoodilise  käsiraamatu  eesmärgiks  on  abistada  õpetajat bioloogia õpetamisel ja vene keelt emakeelena kõnelevat õpilast õpitava omandamisel. Iga peatükk koosneb sissejuhatavast osast, õppetekstidest, nende juurde kuuluvatest ülesannetest ja kontrollküsimustest. Ülesannete täpsemaks mõistmiseks on esitatud ka nende lahendused ning vastused. Käsiraamat on keeleliselt toimetatud, kujundatud ja küljendatud, maht 326 lehekülge.

Kosmosetehnoloogia
freepik.com
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse kosmosetehnoloogia olemust, selle erinevaid uurimisvaldkondi ja rakendusi ning mõju keskkonnale. Isevalmistatud raketi abil uuritakse raketilennu stabiilsust ja pikkust massist ja tasakaalu punktist tulenevalt.

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks õpilasgrupiga, mis on jagatud viide rühma. 

Maakond: Tartumaa
Kosmosetehnoloogia
freepik.com
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse kosmosetehnoloogia olemust, selle erinevaid uurimisvaldkondi ja rakendusi ning mõju keskkonnale. Isevalmistatud raketi abil uuritakse raketilennu stabiilsust ja pikkust massist ja tasakaalu punktist tulenevalt.

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks õpilasgrupiga, mis on jagatud viide rühma. 

Maakond: Tartumaa