plakat loodus ja tervis
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Plakat "Loodus ja tervis" Terves kehas, terve vaim Teadlaste tehtud uuringud näitavad, et inimesed, kelle kodu ümbruses on rohkem rohelust, tunnevad end vähem üksikuna.

ppa näitus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Rändnäitus koos kolme teemat puudutava mängu ja töölehtedega. Näituse sisulisel ülesehitusel lähtutakse kolmest aspektist: enim keskendub sellele, kuidas on õige eesmärgiga kasvatada hoolivust, kohusetunnet ja autust, muuta väärtushinnanguid ning õhutada märkamist ja aktiivsust; teavitab kehtivatest teemaga seotud seadustest, eetikakoodeksitest jne tulenevaid nõudeid. PS! Ka lastel on kohustus ja vastutus: hoida, austada ja kaitsta; kõige väiksem osa on negatiivsel poolel: juhtumid, karistused jne.

placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Noorteõhtute raames valminud filmidega on võimalik tutvuda YouTube kanalis:

  1. Jäätmekäitluse teemalised animatsioonid siit
  2. Energiamajanduse teemalised animatsioonid siit
Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Multifilm Jänku-Jussi ja Ghanas elava Adisa vahelisest kirjavahetusest.

Keskus: MTÜ Mondo
Maakond: Harjumaa
Õppemäng kus on elu mõistlikum ja säästlikum
Jüri Lõun
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Mida enam kasvab keskkonnateadlikkus, seda targemad ja säästvamad me püüame oma igapäevavalikutes olla. Ent kas kõik meie tegevused on targad ja keskkonnasõbralikud? Kas suudame hoomata meie tegevuse tervikpilti, mis koosneb nii soojuse, transpordi, elektriseadmete, toidu, vee, jäätmete ja heaoluteenuste tarbimisest? Õppevahend on magnettahvel, millel õpilased saavad anda punkte neljale tüüpilisele Eesti leibkonnale.