säästlikkus kui elustiil
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Käesolev programmijuhend on loodud Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt ja valminud pilootprojekti „Säästlikkus kui elustiil“ raames, mis viidi ellu 12 Ida-Virumaa üldhariduskooli kaasabil. Projekti ja loodud programmijuhendi peamised eesmärgid on:

  1. muuta tarbimisharjumusi keskkonnasõbralikumaks nii koolis kui ka kodus;
  2. edendada võetud kohustuste kirjalikku ülestähendamist läbi elustiililepingu;
  3. näidata noortele, et nad saavad oma elustiili ja valikute kaudu ise muutusi ellu viia.

 

 

maakera
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Projekti üldine eesmärk on kasvatada ühiskonna keskkonnateadlikkust. Kõige tulemuslikum on alustada juba väikestest lastest, kelle suhtumine ja maailmavade on alles kujundemas. Seetõttu on projekt suunatud 6-7 aastastele lastele. Teadmisi jagatakse läbi näitemängu, visuaalsete materjalide ja praktilise kogemuse omandamise.

Õpetuslikud eesmärgid: laps teab, miks on jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine vajalik ning oskab prügi sorteerides teha õigeid valikuid.

Kasvatuslikud eesmärgid: laps tunneb huvi loodushoiu vastu ja teab, kuidas aidata loodust puhtamana hoida (jäätmete korrektne sorteerimine).