Pokumaa
Pokumaa
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Tööraamat on koostatud üldõpetuslikku printsiipi arvestavalt, võimaldades individuaalseid ja ühistegevusi nii rühmatoas kui looduses.

Keskus: Pokumaa SA
Maakond: Võrumaa
maakera
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Projekti üldine eesmärk on kasvatada ühiskonna keskkonnateadlikkust. Kõige tulemuslikum on alustada juba väikestest lastest, kelle suhtumine ja maailmavade on alles kujundemas. Seetõttu on projekt suunatud 6-7 aastastele lastele. Teadmisi jagatakse läbi näitemängu, visuaalsete materjalide ja praktilise kogemuse omandamise.

Õpetuslikud eesmärgid: laps teab, miks on jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine vajalik ning oskab prügi sorteerides teha õigeid valikuid.

Kasvatuslikud eesmärgid: laps tunneb huvi loodushoiu vastu ja teab, kuidas aidata loodust puhtamana hoida (jäätmete korrektne sorteerimine).