linnuvaatlused
Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Tartumaa
fenoloogilised vaatlused
Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Tartumaa
õhuvaatlus
Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Tartumaa
jõevaatlused
Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Tartumaa
tiigivaatlus
Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (The Baltic Sea Project) tiigi- ja järvevaatluste programmi juhendmaterjal ja vaatluslehed.

Sissejuhatus harrastusteadusesse, tiigi- ja järvevaatluse programmi ülesehitus ja vaatluste korraldus, vaatluste sisu, vajalikud eeltööd enne vaatluse tegemist, andmete sisestamine, rakendused ja õpiäpid. Tiigi- ja järvevaatluse ülesanded, tööjuhised, vahendid ja abimaterjalid koos soovitustega eri vanuseastmetele.

Lisaks vaatluslehed kõigile kooliastmetele.

Väljaandja: Tartu loodusmaja, 2022

Koostajad: Pille-Riin Pärnsalu, Annelie Ehlvest

Maakond: Tartumaa