placeholder

Lisainfo:

Aktiivõppeprogrammi läbivad õpilased jaotatakse viide rühma, millest igaüks tutvub süvitsi ühe alateemaga. Lahendada tuleb ette antud ülesandeid ning oma valdkonna olulisemad faktid teistele ette kanda. Ettekannet abistab ise joonistatud poster. Palju tuleb kasutada loovat mõtlemist ning vastuseid tuleb otsida erinevatest allikatest, näiteks postritelt või arvutist.

Sihtgrupp:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Triin Sumberg ja Heli Lätt

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

tl_satelliitidetest_g.pdf(372.2 KB)
tl_satelliidid_g.pdf(369.75 KB)
tl_navijaside_g.pdf(436.94 KB)
tl_estcube_g.pdf(400.05 KB)
tl_astrojakaug_g.pdf(530.84 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

20.03.2020