placeholder

Lisainfo:

Aktiivõppeprogrammis jagatakse õpilasgrupp jaotatakse viide rühma, millest igaüks tutvub süvitsi ühe alateemaga. Lahendada tuleb ette antud ülesandeid ning oma valdkonna olulisemad faktid teistele ette kanda. Ettekannet abistab ise joonistatud poster. Palju tuleb kasutada loovat mõtlemist ning vastuseid tuleb otsida erinevatest allikatest, näiteks postritelt või arvutist.

Sihtgrupp:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Merlin Juur ja Heli Lätt

Seotud failid:

tl_pollumaj_g.pdf(539.14 KB)
tl_kaugseire_g.pdf(648.09 KB)
tl_hudrolkliima_g.pdf(464.08 KB)
tl_geoloogia_g.pdf(511.32 KB)
tl_elktro_g.pdf(471.61 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

20.03.2020