Viidumäe looduskeskus (Keskkonnaamet)
Viidumäe looduskeskus. Foto: Mahe Metsalu

Saare maakonna keskkonnahariduse spetsialist Mahe Metsalu viib maakonnas läbi õppeprogramme Viidumäe looduskeskuses, koolides, koolide juures ning kaitsealadel. Looduskeskustesse on oodatud ka lasteaiarühmad. Õppeprogrammid on koostatud lähtudes aktiivõppe põhimõtetest – õpilased saavad teadmisi ja kogemusi praktilise koostöö kaudu.
NB! Programmide läbiviimine on koolidele TASUTA.  Kui õppeprogramm viiakse läbi koolist kaugemal, siis õpilaste transport on õppeasutuse enda korraldada.

Audaku
Saaremaa 93343

+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

58.298301673875, 22.100954676611

Õppeprogrammide tagasiside

Keskkonnaameti õppematerjalid

Keskkonnaameti trükised

Maakonna õppeasutustele laenutamiseks on õppevahendid:

Viidumäe looduskeskuses paiknev ekspositsioon pakub külalastajatele hea võimaluse tutvumiseks Viidumäe looduskaitseala kaitseväärtuste ja pärandkultuuriga. Samuti saab tutvuda teabematerjalidega.

Keskkonnaameti Viidumäe loodusmaja pakub õppeprogramme nii matkaradadel kui ka 24-kohalisest õppeklassis.

Lugupeetud keskkonnateadlikkuse projekti kirjutajad!  

Palume teil planeeritavad külastused ja õppeprogrammide tellimised enne KIK projekti esitamist kooskõlastada keskkonnahariduse spetsialistiga. Nii saame tagada teile programmide toimumise ja looduskeskuse külastuse aja.