Silma Õpikoda
oppehoone

Silma Õpikoda on Läänemaal Haapsalu lähedal asuv looduskool. Looduskooli ümbruses on tõeliselt mitmekesine ja inspireeriv õpikeskkond. Pakume lasteaedadele ja koolidele keskkonnahariduslikke aktiivõppeprogramme, mille sisu haakub õppekavaga. Meie programmides osalemine suurendab laste huvi looduse vastu ning aitab neil omandatud teadmisi seostada igapäevaeluga. Looduskoolil on kaasaegse tehnikaga õppehoone, väliklass ning majutusvõimalus kuni 28 inimese vastuvõtmiseks. Õpikojal on ka väike koduloomapark, kus saab näha meie tavalisemaid koduloomi ja tutvuda nende pidamisega.

Keskuse
Läänemaa 91018

56 678 621

58.998299, 23.637528

Meie tegevused:

  • Korraldame õppekavaga seotud programme lasteaia- ja koolilastele;
  • Pakume muukeelsetele lastele keskkonnaharidusliku sisuga keelekümblusprogramme;
  • Korraldame õppepraktikat ja looduslaagreid erinevas vanuses lastele.
  • Pakume loodusalast täiendõpet nii õpetajatele kui ka täiskasvanutele.