SelgeSiht OÜ
Elurikkus metsas

SelgeSiht OÜ tegevuse eesmärgiks on kogukondade jätkusuutlikkuse, turvalisuse, heaolu ja keskkonnahoidlikkuse uuringud ja toetamine ning praktilised tegevused loodushoiu, loodushariduse ning erametsade pärandkultuuri alal.

Viime läbi loodusharidusprogramme - õpperetki ja õpitube Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandimaal. Räägime loodusest ja looduskaitsest, metsast kui mitmekülgsest elukeskkonnast ja ressursist, aga ka kui taastumisvõimelisest ökosüsteemist ning inimese rollist keskkonna jätkusuutlikul haldamisel. Samuti tutvustame looduse ja metsaga seotud pärandkultuuri, mis on oluline osa meie ajaloolisest identiteedist. Kombineerime loodushariduse praktiliste tegevustega. Samuti korraldame metsamatku ja teisi aktiivseid tegevusi looduses - metsapuhkus loob hea tuju, lõõgastab ja ergutab ning aktiivsus oleneb just enda soovist. 

Huvitavad looodussündmused on toodud ka meie loodusblogis: https://selgesiht.eu/loodusblogi/.

Youtube kanalil FriendlyNature on üles laetud mõned meie loodusvideod ja pildid on ka Instragramis https://www.instagram.com/friendlynature.eu/.

Viime läbi loodushariduse õppeprogramme, loodusretki, õuesõppe tunde, matku ja seminare loodushoiu, metsade ja pärandkultuuri teemal erinevatele vanuseastmetele. Keskendume säästvale ja jätkusuutlikule loodushoiule ja metsandusele,  turvalisusele ja ohutusele looduses, kliimamuutuste mõjule Eestis ja ringmajadusele. Meie õppeprogrammid toimuvad kolmes asukohas: Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandimaal. Õppeprogrammide kirjeldused on koostatud konkreetsetele ettevalmistatud õpperetkedele ja õpitubadele, ent oleme valmis neid vastavalt täpsematele soovidele kohandama ning läbi viima ka teisi õppe- ja loodusretki ning loodusharidustegevusi vastavalt konkreetse õpperühma soovile ja vajadustele.

Harjumaal viime vastavalt osalejate vanusele läbi õpperetki “Mets meie ümber”, “Õpperetk linnalähedasse metsa” ning “Inimene ja mets – sõbrad või vaenlased?”.

Lääne-Virumaal viime vastavalt osalejate vanusele läbi õpperetki “Mets meie ümber”, “Õpperetk metsatallu” ning “Elupaigasäästlik metsamajandamine erametsas” .

Viljandimaal viime vastavalt osalejate vanusele läbi õpperetki “Mets meie ümber”, “Õpperetk talumetsa” ja “Tulundusmets kui puhkeala”.

Loodushoiu õpituba, looduskaitse ja kaasamise õpituba ning keskkonnajulgeoleku õpituba viime läbi sõltumata asukohast ja maakonnast, reeglina koolides.