Lehola Keskkonnahariduskeskus
laps luubiga

Lehola Keskkonnahariduskeskus on 2006. aastal loodud asutus, mille eesmärgiks on Tallinna munitsipaallasteaedadele ja -koolidele luua ja laenutada erinevaid keskkonnateemalisi õppevahendeid, nõustada õpetajaid keskkonnateemalistes küsimustes, korraldada neile koolitusi ning viia läbi keskkonnahariduslikke õppeprogramme lasteaedade vanematele rühmadele (koolieelikud) ning esimese kooliastme (1.3. klass) õpilastele.

Programmides osalemine ning õppematerjalide laenutamine on Tallinna munitsipaallasteaedadele ja -koolidele tasuta.

Mustamäe tee 187, Pirita - Kose keskkonnahariduse õpituba Kose tee 58, Tallinn (asume Pirita-Kose lasteaia ruumides)
Harjumaa 12912

6 526 566, 58668009, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba 53642474

59.4024394, 24.6822331

Sügisest 2018 alustas tegevust ka Lehola Keskkonnahariduskeskuse juurde kuuluv Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba, kus viiakse samuti läbi koolitusi Tallinna munitsipaalkoolide ja -lasteaedade õpetajatele ja õppeprogramme lastele ning laenutatakse õppematerjale.

Õppematerjalide e-laenutus asub SIIN