Lahemaa rahvuspargi keskus (Keskkonnaamet)
keskus

Keskkonnaameti Lahemaa rahvuspargi keskuses töötavad  keskkonnahariduse spetsialistid Enri Uusna ja Kerli Kõue, kes viivad Lääne-Viru maakonnas läbi õppeprogramme Lahemaa rahvuspargi keskuses, koolides, koolide juures ning teistel kaitsealadel. Looduskeskusesse on oodatud ka lasteaiarühmad. Õppeprogrammid on koostatud lähtudes aktiivõppe põhimõtetest – õpilased saavad teadmisi ja kogemusi praktilise tegevuse kaudu. NB! Programmide läbiviimine on koolidele TASUTA, kuid transport toimumiskohta on tellija kulul.

Külastuskeskuse
Lääne-Virumaa 45435

5304 7344, 5689 0442

59.512741, 25.954711

Lugupeetud keskkonnateadlikkuse projekti kirjutajad! 

Palume teil planeeritavad külastused ja õppeprogrammide tellimised enne KIK projekti esitamist kooskõlastada keskkonnahariduse spetsialistidega.
Nii saame tagada teile programmide toimumise ja looduskeskuse külastuse aja.

Õppeprogrammide tagasiside

Keskkonnaameti õppematerjalid

Keskkonnaameti trükised