Karula rahvuspargi keskus (Keskkonnaamet)
Karula RP kuplid Foto :L.Freiberg

Keskkonnaameti Karula rahvuspargi külastuskeskuses töötab keskkonnahariduse spetsialist Helen Kivisild, kes viib Võru  maakonnas läbi õppeprogramme. Õppeprogramme viiakse läbi Karula rahvuspargi külastuskeskuses ja rahvuspargi matkaradadel, samuti teistel Võrumaa kaitsealadel,  koolide juures ning tubasel ajal koolides. Looduskeskustesse on oodatud ka lasteaiarühmad. Õppeprogrammid on koostatud lähtudes aktiivõppe põhimõtetest – õpilased saavad teadmisi ja kogemusi praktilise tegevuse kaudu. NB! Programmide läbiviimine on koolidele TASUTA, kuid transport toimumiskohta on tellija kulul.

Suuremäe
Võrumaa 66420

52 51 552

57.712413, 26.505112

Keskkonnaameti Karula looduskeskuses asub Ähijärve kaldal Karula rahvuspargis. Keskuses on võimalus vaadata siinset loodust ja kultuuripärandit tutvustavat filmi ning tutvuda püsinäitustega. Aidahoone näitus tutvustab Karula kihelkonna rahvakultuuri ja elulaadi 20. sajandi I poolel. Laste loodusrada – mänguväljak pakub tegevust liumäel, kiikudel, liivakastis või köiskarussellil eelkõige noorematele külastajatele. Keskuse juurest algavad matkarajad ja rattarajad, lühimad neist  500 m pikkune laste loodusrada ja 4 km pikkune Ähijärve teerada. Lõket teha ja telkida saab keskuse kõrval Suuremäe telkimisalal. Suvel on võimalus nautida ujumist Ähijärves.

Lugupeetud keskkonnateadlikkuse projekti kirjutajad!  Palume teil planeeritavad külastused ja õppeprogrammide tellimised enne KIK projekti esitamist kooskõlastada keskkonnahariduse spetsialistiga Helen Kivisild (helen.kivisild@keskkonnaamet.ee). Nii saame tagada teile programmide toimumise ja looduskeskuse külastuse aja.

Õppeprogrammide tagasiside

Keskkonnaameti õppematerjalid

Keskkonnaameti trükised

LAENUTATAVAD ÕPPEVAHENDID: Savimaja (2 komplekti), Lotte loodusmäng (1), “Kus on elu mõistlikum ja säästlikum” (2), Õiglane kaubandus (2), Rannaniidu kohver (1