Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus)
Fassaad

Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus – Järvemuuseum – on välja kasvanud Limnoloogiakeskusest. Kolikambrina seisnud Limnoloogiakeskuse endised akvaariumiruumid renoveeriti ja sisustati erinevate projektide toel aastatel 2002-2006 järvemuuseumiks. Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel 2010-2014 hoone renoveeriti ja laiendati – saime endale 2.korruse avara õppeklassi ja ekspositsiooniruumidega. Renoveeriti vanad ja soetati uusi akvaariume, saime juurde põnevaid õppevahendeid ning järvele pääsuks parve.

Limnoloogia tee 1
Tartumaa 61117

+37256566926

58.211793356692, 26.10999160488

EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse missioon on üldise keskkonnateadlikkuse tõstmine ja keskkonnahoidliku, säästva eluviisi kinnistamine Eesti inimeste väärtushinnangutes.

Meie eesmärgid:

  • võimaluste pakkumine täiendava ning süvendatud loodus- ja keskkonnaalase hariduse omandamiseks ning huvi äratamine teaduse vastu
  • ökoloogilise mõtteviisi ning säästva arengu vajadusest johtuvate loodushoidlike väärtushinnangute ja heade tavade kujundamine

Järvemuuseumi põhiekspositsiooni moodustavad Eesti magevete kalad, kes elavad rohkem kui 20 eri suurusega akvaariumis.

Viime läbi erinevaid loodusõppeprogramme lasteaiast gümnaasiumi lõpuni, gümnasistide 3-päevaseid looduslaagreid ja suviseid 5-päevaseid kalastuslaagreid.

Allpool toodud sagedasemate programmide kirjeldused. Sobiva õppepäeva kavandamiseks võta ühendust toodud kontaktidel. Kõikidele vanuseastmetele olemas programmid kalade, veetaimede ja veeselgrootute tundmaõppimiseks.