Endla looduskeskus (Keskkonnaamet)
Endla looduskeskus asub endises sookooli majas

Endla looduskeskus asub samanimelise looduskaitseala piiril Tooma külas ajaloolises sookooli hoones. Looduskeskuses viiakse läbi looduskaitse, soo, vee ja -elustiku jmt temaatikaga õppeprogramme. Külastajaid ootab eesti soid ja Endla looduskaitseala tutvustav püsinäitus, mida uuendati 2013 a ERF rahastusel. Hoones asuvad ka õppeklass, majutusruumid ning Keskkonnaameti tööruumid. Vahetus läheduses on hobusekasvandus, lõkkeplats ja matkarajad. Looduskeskuse kasutamiseks nt looduslaagri läbiviimiseks palun võtke ühendust Elo Raspeliga.

Endla looduskaitseala
Jõgevamaa 48432

5341 9205

58.8761351, 26.2722494

Lugupeetud keskkonnateadlikkuse projekti kirjutajad!

Palume teil planeeritavad külastused ja õppeprogrammide tellimised enne KIK projekti esitamist kooskõlastada keskkonnahariduse spetsialist Elo Raspeliga (elo.raspel@keskkonnaamet.ee). Nii saame tagada teile programmi toimumise ja looduskeskuse külastuse aja.

Õppeprogramme viiakse läbi nii Endla looduskeskuses ja selle ümbruses kui koolides kohapeal. Õppimine on koostatud lähtudes aktiivõppe põhimõtetest – õpilased saavad teadmisi ja kogemusi praktilise tegevuse kaudu. NB! Programmide läbiviimine on koolidele tasuta, kuid transport toimumiskohta on tellija kulul.

Lisaks õppeprogrammidele tasub Elo Raspeli poole pöörduda õppevahendite  laenutamiseks Jõgevamaa koolidele ja lasteaedadele! Õppevahendite lühitutvustused on SIIN.

Õppeprogrammide tagasiside (pärast osalemist õpetajale täitmiseks).

Keskkonnaameti õppematerjalid.

Keskkonnaameti trükised.