Lambad
Helen Seppam

HETKEL ÕPPEPROGRAMMI LÄBIVIIMINE PEATATUD! VABANDAME!

Tallinnast nii 50 km kaugusel asuv Seppami talu on üks ütlemata tore talu, kus erinevad loomad ja linnud elavad koos vabalt ja õnnelikult. Seppami talu pererahvas ootab huvilisi tutvuma maaeluga. Paitamist on ootamas kassid, koerad, hobused, kitsed, lambad, küülikud, kanad, kuked, kalkunid, jooksupardid ning haned Juss ja Mari. Koos õpitakse tundma Seppami talu loomi ja linde ning nende kombeid. 


 

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

• tunneb ja oskab kirjeldada koduloomi ja -linde, keda talus kasvatatakse
• teab kuidas loomade eest hoolitseda ja nende toitumisharjumusi
• teab, milline on loomade roll inimeste elus
• teab, kuidas peab loomade juuresolekul käituma
• suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt

Interdisciplinary integration:

alushariduse riiklik õppekava, valdkond „Mina ja keskkond“. Laps teab ja tunneb kodukoha loodust, muutusi looduses, elukeskkonda ja inimese mõju loodusele. Laps uurib ja kogeb ümbritsevat läbi mängu ning tajub ümbritsevat erinevate meelte ja aistingute abil. Lõimides erinevaid tegevusi, suuname last ümbritsevas looduses märkama, selle kohta küsimusi esitama ning vastuseid leidma ja järeldusi tegema.

I kooliaste: sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I kooliastme õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

 

Methods:

vaatlus, vestlus, arutelu, õuesõpe.

Guidance for teacher:

Riietus vastavalt ilmale, kuna programm toimub väljas. Lastele peaks juba eelnevalt selgitama, kuidas käituda loomade/lindude juuresolekul, kuna Seppami talus olevad loomad ei ole eraldi aedikutes, vaid kõnnivad vabalt inimeste keskel. Õpetaja aitab korda hoida ja lapsi vajadusel juhendada.

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Duration:

2 h

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

140€

Additional info:

Kestus: programm talus orienteeruvalt 2 tundi.

Grupi suurus: max 24.last +tsk 

Hind: 140.- (lisandub bussisõit)

Kui on programmi kohta lisaküsimusi, saatke palun kiri info@loodusring.ee

 

Place of performance:

Talus Tallinna lähedal

Program performer:

MTÜ Loodusring

Language:

Eesti keel

Last saved:

06.09.2021

Long description:

Tallinnast nii 50 km kaugusel asuv Seppami talu on üks ütlemata tore talu, kus erinevad loomad ja linnud elavad koos vabalt ja õnnelikult. Seppami talu pererahvas ootab huvilisi tutvuma maaeluga. Paitamist on ootamas kassid, koerad, hobused, kitsed, lambad, küülikud, kanad, kuked, kalkunid, jooksupardid ning haned Juss ja Mari. Koos õpitakse tundma Seppami talu loomi ja linde ning nende kombeid. 

Perenaine teeb eelnevalt sissejuhatuse ning tutvustab reegleid, kuidas käituda loomade juuresolekul ja programmi käigus.

Tutvustatakse Seppami talu ja nende asukaid. Räägitakse nende eluviisidest, käitumisest, hoolitsemise eest ning loomade rollist inimese elus.

Programmi lõpus kokkuvõte.