valge-toonekurg

Muuseumitunnis uurime, millised suured muutused toimuvad loomariigis kevadel. Kuulame linnulaulu ja proovime arvata, kellega on tegu, ning arutame, miks linnud üldse laulavad. Juttu teeme ka loomade pulmakommetest ja armsatest loomalastest. Arutelude ja mängude abil suuname õpilasi kaasa mõtlema ja ise vastuseid leidma. Erinevate meelte kaasamise ja valdkondade lõimimisega aitame lastel paremini mõista, kuidas loodus ärkab ja millised kiired muutused kevadel aset leiavad. Tunnis kasutame lisaks ekspositsioonile ka palju ehedat materjali.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Interdisciplinary integration:

  1. Loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.2. Aastaajad;
  2. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 1) õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks;
  3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Guidance for teacher:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Target group:

1-3 klass I kooliaste

Duration:

45 minutit

Group size:

26

Occurence time:

Aastaringselt

Additional info:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Place of performance:

Eesti Loodusmuuseum

Program performer:

Ly Vetik, Anna-Grete Rebane, Meriliis Kotkas

Language:

Eesti keel

Last saved:

27.05.2020