rebane talvel

Muuseumitunnis käsitleme kohastumusi, mis on kujunenud eesti metsloomadel seoses kõige raskema aastaaja – talvega. Uurime, kuidas loomad kaitsevad ennast külma eest, kuhu nad varjuvad ning mida talvel söövad. Selgeks saab, mis vahe on talveunel ja taliuinakul. Arutelude abil suuname õpilasi kaasa mõtlema ja ise vastuseid leidma. Erinevate valdkondade lõimimisega aitame lastel paremini mõista, kuidas sellised kohastumused võimaldavad loomadel talve paremini üle elada. Tunnis kasutame lisaks ekspositsioonile palju ehedat materjali, nagu topised ja sarved ja uurime loomade jala- ja tegevusjälgi.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Interdisciplinary integration:

1) loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.2. Aastaajad;

2) praktilised tööd ja IKT rakendamine: 1. õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks;

3) läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Guidance for teacher:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Target group:

1-3 klass I kooliaste

Duration:

45 minutit

Group size:

26

Occurence time:

Aastaringselt

Additional info:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Place of performance:

Eesti Loodusmuuseum

Program performer:

Ly Vetik, Anna-Grete Rebane, Meriliis Kotkas

Language:

Eesti keel

Last saved:

27.05.2020