karvavahetus

Muuseumitunnis uurime, kuidas valmistuvad eesti metsloomad üheks raskeimaks aastaajaks – talveks. Arutelude abil suuname õpilasi kaasa mõtlema ja vastuseid leidma. Räägime lähemalt lindude rändest, loomade rasva- ja toiduvarude kogumisest ja talveune ja taliuinaku erinevusest. Erinevate meelte kaasamine ja valdkondade lõimimise abil  proovime paremini mõista, kuidas sellised kohastumused võimaldavad loomadel talve paremini üle elada. Tunnis kasutame lisaks ekspositsioonile palju ehedat materjali, näiteks topiseid ja sarvi. 

Relation to curriculum:

õpipädevus
suhtluspädevus

Interdisciplinary integration:

  1. Loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.2. Aastaajad;
  2. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 1) õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks;
  3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Guidance for teacher:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Target group:

1-3 klass I kooliaste

Duration:

45 minutit

Group size:

26

Occurence time:

Aastaringselt

Additional info:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Place of performance:

Eesti Loodusmuuseum

Program performer:

Ly Vetik, Anna-Grete Rebane, Meriliis Kotkas

Language:

Eesti keel

Last saved:

27.05.2020