placeholder
Gruppi suurus: 20 õpilast+2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Occurence time:

Kevad
Sügis

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Programm viiakse läbi Koigi õpperajal. Läheme rõõmuga avastama, kui vaheldusrikas on rabamaastik, taimestik ja loomastik. Retke käigus saab teada soode tekkest ja erinevatest arengu etappidest. Inimtegevusest ja selle mõjust loodusele, turba kasutamisest enne ja nüüd. Teeme juttu ka järvede kohta rahvasuus levinud vanadest legendidest. Soovitame parema ülevaate saamiseks rabaretk ette võtta erinevatel aastaaegadel. Toimumiskoht: Koigi õpperada