placeholder
Maksumus: 20 inimest 70 EUR
Gruppi suurus: 20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Üle poole Eesti maismaast on kaetud metsaga. Milleks mets on vajalik? Millest saab alguse mets? Võrdleme erinevaid metsatüüpe, rindelisust ja metsa all olevat taimestikku. Räägime metsade majandamisest ja tutvume metsatööde ja tegemistega. Vestleme ka looduskaitse teemadel ning vääriselupaikade vajalikkusest. Eesmärk on tutvustada majandus- ja loodusmetsade erinevusi, anda ülevaade majandusmetsa eluringist ja metsatöödest. "Metsamatemaatika" ülesannete kaudu integreerida loodusõpetust ja matemaatika praktilisi rakendusi. Kevadel on võimalik programmi tellida ka koos metsaistutamisega!Toimumiskoht: Kakerdaja loodusrada või vastavalalt istutuslangile.