placeholder

Ökoloogiline jalajälg on näitaja, mis väljendab kui palju keskkonnaressursse kasutavad inimesed võrreldes Maa ökosüsteemide taastootlikkuse võimega. Ökoloogilise jalajälje arvutamisel lähtutakse inimtegevuse nõudlusest selliste ökosüsteemi saaduste järele, mis tulenevad maakera suutlikkusest kasvatada uut elusainet.

Additional info:

Keskkonnaridusliku sisuga õppeklipid jagunevad üheksa peateema alla: “Ökoloogilised põhiprotsessid”, “Ilm ja kliima”, “Eesti looduse arengulugu”, “Elurikkus ja looduskaitse Eestis”, “Eesti loodusvarad ja nende kasutamine”, “Tarbimine”, “Keskkonnaprobleemid”, “Säästev areng ühiskonnas”, “Universumi ja elu evolutsioon”.

2-5-minutiliste, lavastuslike lühifilmide ülesehitus on läbi kõikide teemade ühesugune: esimeses osas saab (ka üle võlli) nalja, lõpuosas esitab näitleja teemakohase teadusliku definitsiooni ning toob mõne näite. Selline lahendus peaks kõnetama koolitunnis istuvaid põhikooli vanema astme õpilasi, aga laiemalt ka kõiki neid, kel oma elus keskkonnateemadega kokkupuudet on. Ehk siis- meid kõiki.

Klippidel on ka venekeelsed subtiitrid, klippide kogupikkuseks on 3 tundi ja 45 minutit.

Režissöör/Stsenarist Rasmus Merivoo, operaator Mattias Veermets, kunstnik Helen Ehandi, tegevprodutsent Maario Masing. Näitlejad Merle Palmiste, Paul Laasik, Jim Ashilevi, Marek Tammets, Roland Treima, Kristiina Rebane jt. Produtsendid Ylle Rajasaar, Pelle Vellevoog.

Sari on valminud Euroopa Sotsiaalfondi keskkonnaameti programmi "Keskkonnahariduse arendamine" toel.

Language:

Eesti keel
Vene keel

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Material author:

Fookus-Pookus OÜ 2015

Format:

Video

Last saved:

17.08.2020