elupaigatüübid

Käesolev õppeprogramm tutvustab Eesti kuutkümmet kaitset vajavat elupaigatüüpi. Iga tüübi kohta esitatakse kolm fotot, millest kahel kujutatakse kooslust tervikuna ning ühel iseloomulikku taime- või loomaliiki. Elupaigatüübid on esitatud ökoloogiliste tingimuste poolest sarnaste rühmadena: rannikuelupaigad; mageveekogud; nõmmed, liivikud ja kadastikud; niidud; sood; paljandid ja koopad; metsad. Elupaigatüübid kannavad loodusdirektiivis ja ka selles multimeediaprogrammis numbrilist koodi. Tärniga selle ees tähistatakse eriti väärtuslikku elupaika. Voldikus kirjeldatakse ülevaatlikult igat elupaigatüüpi ning juhatatakse, kus Eestis seda leidub. Õppeprogramm on mõeldud kõigile loodussõpradele, aga eelkõige põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Õppeprogrammi kestus: 23 minutit ja 50 sekundit.

Lisainfo:

Fotod, loodushelid ja kujundus: Sven Začek

Teksti lugeja: Fred Jüssi Teksti toimetaja: Ann Marvet

Fotod: Margus Muts

Õppeprogrammi “Eestimaa loodusväärtused – Euroopa tähtsusega elupaigatüübid Eestis” valmimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Materjali autor:

Keskkonnaamet

Formaat:

Video

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

02.09.2020