turbakohvri sisu

Turbakohver on Keskkonnaameti poolt koolidele laenutatav õppevahendite komplekt, mis on koostatud soode, selle elustiku tutvustamiseks ja loodusnähtuste selgitamiseks sisetingimustes. Komplekti sihtgrupiks on II - III kooliastme õpilased ja selle kasutamine põhineb õpilaste praktilisel osalemisel. Komplekt sisaldab näiteks Eesti soodes kasvavate tavalisemate taimeliikide herbaareksemplare, turbaproove katseklaasides, turba näidiseid mikroskoobis või luubiga vaatamiseks, juhendmaterjale õpetajale, töölehti õpilastele ja nii mõndagi muud. Näidismaterjalid on kogutud Lõuna-Eestist soodest.  

Additional info:

LAENUTAMISE TINGIMUSED

  • Õppevahendi laenutamine on tasuta.
  • Keskkonnaamet sõlmib laenutajaga tasuta vara kasutuse lepingu.
  • Õppevahendi laenutaja peab tagama selle säilimise ja järelvalve kasutamise ajal.
  • Laenutaja korraldab ja tasub õppevahendi edasi-tagasi transpordi eest.
  • Laenutaja peab koheselt teavitama Keskkonnaametit esilekerkinud probleemidest (eksponaatide kahjustused vms). Rikutud või lõhutud osade eest tuleb laenutajal tasuda Keskkonnaametile selle taastamishind.
  • Õppevahendi tagastamisel peab see olema samas seisukorras ja pakitud sama moodi kui kättesaamisel.
  • Peale õppevahendi laenutamist esitab kool Keskkonnaametile tagasiside (kasutajate arv, kuidas võeti õppevahend vastu, ettepanekud täiendamiseks). Tagasiside täidetakse elektroonselt, selleks kulub mõni minut.  Tagasisidelehte saab täita siin.

Turbakohvrit saab laenutada järgmistest Keskkonnaameti keskustest:

Endla looduskeskus

Otepää looduskeskus

Iisaku Looduskeskus

Lahemaa rahvuspargi keskus

Keskkonnaamet (Viljandimaa)

Keskkonnaamet (Põlvamaa)

Language:

Eesti keel

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Material author:

Keskkonnaamet

Format:

Õppemäng

License:

lihtlitsents

Last saved:

15.03.2022