esitlus

Teemad

  • Taime osad
  • Paljunemine
  • Eluvormid
  • Taimede mitmekesisus
  • Seosed looduses
  • Seosed inimesega
  • Sõnaseletusi

Language:

Eesti keel

Target group:

Lasteaed

Material author:

MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, Sirje Aher 2012

Format:

Esitlus

Keywords:

License:

lihtlitsents

Last saved:

03.09.2020