loopealsete taimed

KIK-i projekti nr 5661 "Väliõppepäevad: alvarid ja nende jätkusuutlik hooldamine põlislammastega" raames toimunud koolituse materjalid maalammastega karjatatavate loopealsete taimedest.

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Material author:

MTÜ Muhumaalammas

Format:

Esitlus

License:

lihtlitsents

Last saved:

28.09.2020