placeholder

Programmi käigus tutvuvad õpilased kuni nelja erineva teemaga: rändrahnud ja juhträndkivid; liustikusetted; pinnavormid; Vooremaa voored. Nimetatud teemade kohta täidavad õpilased ka töölehed.

Additional info:

Toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Valminud koostöös RMK Sagadi looduskooliga.

Language:

Eesti keel

Target group:

7-9 kl III kooliaste

Material author:

Asta Tuusti

Format:

Tööleht

Keywords:

License:

lihtlitsents

Last saved:

12.08.2020