Mis taim see küll on?  Ussilakk.
Anne-ly Feršel

Programmi jooksul tutvutakse erinevate taimedega Eestimaa looduses. Selgub, kes ja miks on neist tegelikult ohtlik. Soovi korral ja võimalusel maitseme erinevaid söödavaid taimi/marju.  Räägime kuidas on taimi/marju läbi aegade kasutatud.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

Õpilane oskab märgata looduses erinevaid taimi.
Õpilane teab, et looduses on palju söödavad ja mürgised taimi, teab millele pöörata tähelepanu taimede määramisel ja kuidas käituda, kui keegi sõi mürgiseid marju/taimi.
Õpilane tunneb Eesti looduse peamisi söödavaid ja mürgiseid taimi.

Interdisciplinary integration:

Loodus, taimed, tervis ja ohutus

Methods:

Looduses tutvume erinevate meelte abil ümbritsevaga. Suuname lapsi  loodust vaatlema, märkama taimi ja neid omavahel eristama.

Taimekaardid, taimede nimed, söödav või mürgine kaardid - rühmatööna

Guidance for teacher:

Eelteadmised: loodusteaduste alused. 

Oskused: kuulamisoskus, mänguoskused. Ilmastikule sobivad riided ja jalanõud.

Kui soovitakse pidada väikest söögipausi, palume sellest programmi juhendajale eelnevalt teada anda.

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2 tundi

Group size:

20

Occurence time:

Sügis

Price:

0€

Additional info:

Kuna osa programmist toimub õues, tuleb riietuda ilmastikule vastavalt.

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Programmile on oodatud ka erivajadustega osalejad, kuid palume programmi läbiviijaid sellest eelnevalt teavitada.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside, kas keskkonnahariduse portaalis või programmi läbiviija poolt edastatud lingi kaudu. 

Place of performance:

Iisaku looduskeskuses, Iisaku pargimetsas, metsas, kaitsealal, matkarajal

Location of execution:

59.095225587636, 27.31667965

Program performer:

Anne-Ly Feršel ja Veronika Plotnikova

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

23.02.2021

Long description:

Programmi esimene osa: 30 - 40 min. toimub õppeklassis. Tutvume slaidettekande abil söödavate ja mürgiste taimedega Eesti looduses. Müüdid ja tegelikkus.  Kuidas käituda ohuolukorras ja mürgistuse korral? Otsime üheskoos vastused. Kinnistav mäng: pildikaartidel olevatele taimede ja nende nimede kokku viimine, otsustamine, kas on mürgine või söödav. Tagasiside mängule.

Programmi teine osa:10 min bussisõit metsaparki. 30 min retk looduses. Tutvume taimedega, uurime kuidas teha vahet esmapilgul sarnastel taimedel, millele tuleb pöörata tähelepanu.  Kordame, kokkuvõte.