placeholder

Õppeprogramm annab ülevaate ühe Eesti ainulaadse maastiku – Sinimägede tekkestiseärasustest ja mõjust ajaloosündmustele. Sinimäed on koht, kus on ilmekaid näiteid, kuidas loodus mõjutab inimeste strateegilist otsustamist ja samuti, kuidas inimese strateegiline ostus mõjutab loodust (maastikulisi muutusi).

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

 Mõistab, et maastik mõjutab inimeste strateegilisi otsuseid ja inimeste otsused mõjutavad muutusi maastikul
 Mõistab maastiku eripära ja II ms lahingute vahelisi seoseid
 Oskab ennast positsioneerida maastikul
 Oskab eri aegade kaartide järgi lugeda muutusi maastikul
 Mõistab looduse ja sotsiaalkultuurilise keskkonna seoseid ja eripära

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

PK Geograafia: Kaardiõpetus. Pinnamood.

PK Ajalugu: II ms

Gümn Geograafia: Rahvastik ja majandus.

Methods:

õppefilmi vaatamine, ekspositsiooni külastus, paikvaatlused, kaardi lugemine, positsioneerimine, plaani koostamine, võrdlused, analüüs.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: künklik maastik. Võib esineda kõrgema rohuga lõike, mis vihmase ilma puhul on märg.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele.

Soovitame lisaks programmile külastada Sinimägede Muuseumi.

Soovi korral antakse programmi vahepeal aega lõunapausiks. Söök tuleb omal kaasa võtta.

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

4 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

350€

Additional info:

Kestus: 4-4,5 h. Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 1 õpetaja
Hind: 350.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 3 rühma.

Place of performance:

Vaivara Sinimäed

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

27.08.2020