Study result:

Õpilane teab Eesti soode kolme arenguetappi ja nende erinevusi.
Õpilane teab, kuidas on kujunenud soomaastik.
Õpilane teab, kuidas on meile saabunud rändkivid.
Õpilane teab soode rekreatiivset, majanduslikku ja ökoloogilist tähtsust.

Interdisciplinary integration:

7-9 kl III kooliaste

 • Loodusõpetus: inimene uurib loodust.
 • Bioloogia - taimede tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse.
 • Geograafia - geoloogia; pinnamood; veestik; kliima; Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ja geoloogia.

Gümnaasium

 • Bioloogia: organismide energiavajadus; organismide areng; ökoloogia; keskkonnakaitse.
 • Geograafia: biosfäär; energiamajandus ja keskkonnaprobleemid.

Guidance for teacher:

Kaasa võtta ilmastikule vastav riietus, lõunaeine.

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

5 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Kevad
Sügis

Price:

0€

Additional info:

Õpperetke käigus leiame ka aja ja koha söögipausiks.

Place of performance:

Majakivi-Pikanõmme õpperada

Location of execution:

59.588715144955, 25.595698356628

Program performer:

Enri Uusna

Language:

Eesti keel

Last saved:

23.09.2020

Long description:

Retke käigus läbime Majakivi-Pikanõmme õpperada (7 km), mille käigus:

 • Vaatleme ja võrdleme metsa ja sood - miks neis kasvavad erinevad liigid;
 • Vaatleme soode kolme arengustaadiumit ja iga staadiumi elustikku;
 • Tutvume rabataimede, sh turbasambla omaduste ja kohastumustega;
 • Räägime rabamaastikul liikumise viisidest ja ohtudest;
 • Arutleme, kuidas mandrijää tulek ja minek mõjutas pinnavormide teket;
 • Vaatleme rändkive, sealhulgas ka Majakivi;
 • Arutleme soode tähtsuse üle.