peajalgne
Taltech geoloogia instiuut

Millal, millest ja kuidas sai alguse elu Maal? Tänapäeva evolutsiooniteooria aluseks on teaduslikud tõendid, küll aga on elu arengu juures veel palju aspekte, mida teadus praegu seletada ei oska. Õppeprogrammis käsitletakse paleontoloogiliste tõendite e kivististe alusel evolutsiooni pöördelisi etappe – nö külm Maa, Suur Hapnikusündmus, fotosünteesi teke, superkontinentide teke ja lagunemine ning drastilised kliimamuutused. Maa geoloogilises ajaloos on pidanud organismid hakkama saama nii mõõdukate elukeskkonna muutustega kui taluma katastroofilisi keskkonnamuutusi, mis andsid tõuke evolutioneerumisele või viisid massiliste väljasuremisteni.

Millised organismid elutsesid kunagises Paleobalti meres 600-360 miljonit aastat tagasi, ehk milliste organismide kivistisi ja millistest kivimitest tasub otsida Eestis. Õpilased uurivad ja määravad peamiselt Eestis leiduvaid kivistisi.  

Õppeprogrammi läbiviimise detailsed infomaterjalid, praktiliste tööde juhendid ja töölehed leiab õppematerjalidest. Oma teadmisi on võimalik kontrollida nii enne kui peale õppeprogrammi läbimist E-testiga.

Õpipädevused:

õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased oskavad järjestada elu arengu etapid geoloogilisel ajaskaalal.
Õpilased oskavad nimetada evolutsiooni enim mõjutanud geoloogilisi sündmusi Maa ajaloos.
Õpilane oskab nimetada peamisi organismide rühmi, kelle kivistisi leidub Eesti kivimites.
Õpilased saavad praktilise oskuse, kuidas kivistisi prepareerida, määrata ja kirjeldada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Põhikooli III astme geograafia ainekavad Maa geoloogiline areng, Eesti geoloogiline ehitus.

Gümnaasiumi bioloogia ainekava Evolutsioon.

Üldpädevus keemia ja füüsika valdkonnast (oleneb konkreetset klassist).

Põhikooli II ja III astmele soovitame õppeprogrammi Elu areng ja fossiilid

Meetodid:

Audiovisuaalne meetod loengu/arutelu läbiviimisel.

Praktilised tööd  

Juhis õpetajale:

Õpilased peaksid olema valmis õpptunniks ja teadmiste omandamiseks. Parim motiveerija on teadmiste kontrolli läbiviimine, selleks võib kasutada õppematerjalides olevat e-testi.

Õppetunniks ei ole vaja midagi kaasa võtta. Lubatud on kasutada telefone materjalide pildistamiseks või interneti kasutamiseks (keskuses vaba wifi) konkreetsete ülesannete tegemisel.

Toitlustamine on kooli/õpetaja korraldada.  

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Keskuse õppemajadesse ja õppeklassidesse on juurdepääs ratastooliga.

Toitlustamise võimalus puudub. 2-tunnise õppeprogrammi aja sees ei ole söögipausi. Pikema külastuse või õppepäeva puhul ajakava kokkuleppel.

Palume kohale saabuda vähemalt 10 minutit enne õppeprogrammi algust (õppemajja jõudmiseks, riietumiseks jm vajadusteks).  

Läbiviimise koht:

Särghaua õppekeskus, õpperuumides. Keskus on varustatud programmi toetava kivististe ja kivimite õppekoguga, mida õpilased saavad vahetult uurida. Keskusel on olemas vajalikud töövahendid ja uurimisvahendid

Läbiviimise asukoht:

58.657223776075, 25.23981055

Programmi läbiviija:

Maris Rattas, õppekeskuse juht (PhD geoloogias) Toomas Toom, kiviõpikoja spetsialist Vajadusel on kaasatud vastava teadusteemaga tegelevad teadustöötajad ja õppejõud Taltech geoloogia instituudist, abilistena ka geoloogia eriala tudengid.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi esimene osa toimub audiovisuaalse loengu ja arutelu vormis, kus käsitletakse evolutsiooni pöördelisi etappe geoloogilisel ajaskaalal nii geoloogiliste kui paleontoloogiliste tõendite alusel. Arutletakse kosmilistest ja geoloogilistest protsessidest tulenevate keskkonnatingimuste muutuste ning massiliste väljasuremiste mõju evolutsioonile. Õpilased koostavad organismide evolutsioonilise muutumise ja seda mõjutanud geoloogiliste sündmuste rea geoloogilisel ajaskaalal.

Õppeprogrammi teises osas käsitletakse konkreetseid fossiilide rühmi, mis võimaldavad selgitada organismide evolutsioonilist arengut või kasutada kivimite vanuse määramisel. Miks on Eesti unikaalne koht ürgse elu tundmaõppimiseks ning millised organismid elutsesid kunagises Paleobalti meres. Õpilased tegelevad fossiilide prepareerimise, määramise ja uurimisega. Fossiilide andmebaasi kasutades (fossiilid.info) uuritakse konkreetsete organismide ehitust ja eluviisi, mis võimaldavad kindlaks teha kunagi elanud organismide omavahelisi sugulussuhteid ja evolutsioonilist arengut. 

 

Viimati uuendatud:

31.08.2022