peajalgne
Taltech geoloogia instiuut

Üks peamisi küsimusi, mille üle on inimesed juurelnud sajandeid, on – millal, millest ja kuidas sai alguse elu Maal? Mõned Antiik-Kreeka filosoofid tulid välja ideega, et loomad, sh inimesed, võisid areneda teist tüüpi loomadest. Tänapäeval on evolutsiooniteooria aluseks teaduslikud tõendid, kuigi elu arengu seletamise juures on palju aspekte, mida teadus praegu seletada ei oska. Jätkuv teadmiste kogumine ja teaduse areng võimaldab ehk ka neile vastuse leida. Maa geoloogilises ajaloos on pidanud organismid hakkama saama nii mõõdukate elukeskkonna muutustega kui taluma katastroofilisi keskkonnamuutusi, mis viisid massiliste väljasuremisteni. Hinnanguliselt on kõigist Maal elanud liikidest 99% välja surnud, kuid ainult 5% kõigist väljasurnud liikidest langeb massiliste väljasuremiste arvele.

Õppeprogrammi läbiviimise detailsed töötoa infomaterjalid, praktiliste tööde juhendid ja töölehed leiab  õppematerjalidest.

Relation to curriculum:

õpipädevus

Interdisciplinary integration:

7-9.klassi geograafia ainekava Maa geoloogiline areng. Eesti geoloogiline ehitus.

Gümnaasiumi bioloogia ainekava Evolutsioon 

Guidance for teacher:

Põhikooli II ja III astmele soovitame õppeprogrammi Elu areng ja fossiilid

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

2 tundi

Group size:

20

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

150€

Place of performance:

Särghaua õppekeskus, siseruumides

Program performer:

TTÜ Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad

Language:

Eesti keel

Last saved:

11.11.2020

Long description:

Õppeprogrammi esimene osa toimub loengu vormis, kus käsitletakse evolutsiooni pöördelisi etappe geoloogilisel ajaskaalal nii geoloogiliste kui paleontoloogiliste tõendite alusel. Arutletakse kosmilistest ja geoloogilistest protsessidest tulenevate keskkonnatingimuste muutuste ning massiliste väljasuremiste mõju evolutsioonile. Õpilased koostavad organismide evolutsioonilise muutumise ja seda mõjutanud geoloogiliste sündmuste rea geoloogilisel ajaskaalal.

Õppeprogrammi teises osas käsitletakse konkreetseid fossiilide rühmi, mis võimaldavad selgitada organismide evolutsioonilist arengut või kasutada kivimite vanuse määramisel. Miks on Eesti unikaalne koht ürgse elu tundmaõppimiseks ning millised organismid elutsesid kunagises Paleobalti meres. Õpilased tegelevad fossiilide prepareerimise ja määramisega ning uuritakse konkreetsete organismide ehitust ja eluviisi, mis võimaldab kindlaks teha kunagi elanud organismide omavahelisi sugulussuhteid ja evolutsioonilist arengut.