Kolmesuunaline sild Keila-Joa pargis
Maie Itse

Tutvume Keila jõe erilisusega - joaga ja vaatame kus Keila jõgi kohtub Läänemerega. Tutvume Keila-Joa lossipargiga, sealsete sildadega, vaatleme maastikke ja selle koosluste muutumist jõe kulgemisel Läänemerre. Märksõnadeks on mõisted: sild, rippsild, jõgi, jõe suue, oja, juga, joastik, meri, astang, hüdroelektrijaam.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

Eesmärgid: - teadvustada looduse ja keskkonnakaitse rolli; - otsida põhjus-tagajärg meetodil seoseid: inimene ja vesi; - teadvustada jõe rolli ühiskonna arengus ja igapäevaelus; - märgata jõe kulgemise mitmekesisust; - märgata pinnavormide ja taimekoosluste seoseid; - liikuda looduses turvaliselt, kahjustamata ennast ja loodust.

Guidance for teacher:

Õueõppe programm tugineb üldhariduskooli õppekavale. Tegevused toimuvad üldjuhul õues, seega osalejatel on vajalik ilmastikule vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja sõrmkindad. Talveperioodil ka varukindad. Retkejuhid soovitavad igal õpilasel kaasa võtta kõvade kaantega märkmik (õueõppe päevik – analoog lugemispäevikuga), ilmastikukindel kirjutusvahend, värvipliiatsid, pildistamise aparaat. Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel (iga 10 õpilase kohta saatja) on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoni numbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega). Õueõppe programmis osalejad ei jäta prügi loodusesse ja tegutsevad vastavalt retkejuhi juhendamisele.

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

üldjuhul 3 tundi, mis sisaldab piknikupausi, kokkuleppel ka muud võimalused olenevalt erisoovidest

Group size:

20

Occurence time:

Aastaringselt

Additional info:

Hind kokkuleppel.

Hinnapäringus teavita osalejate arv, sihtrühm, ajaline ressurss, erihuvid ja soovid.

Place of performance:

Keila-Joa ja sealne parkmets

Location of execution:

59.40582295397, 24.284891012935

Program performer:

Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed

Language:

Eesti keel

Last saved:

13.04.2021

Long description:

Algus Türisalu Internaatkooli bussipeatuse juurest ja lõpetamine Keila-Joa lossi juures. (Kokkuleppel ka muud võimalused)

Programmi käigus toimub retk Türisalu oja juurest Keila-Joale. Vastavalt sihtrühmale vaatame ja võrdleme Türisalu ja Keila-Joa juga, oja ja jõge, metsa ja parki, maastike kujunemist.

Mere ääres võimalus teha piknik ja väike puhkepaus.