Target group:

4-6 klass II kooliaste

Duration:

1 tund

Group size:

24

Place of performance:

Eesti Loodusmuuseum

Program performer:

Tiiu Liimets

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Tore, kui on võimalik ise kivimeid uurida! Abiks on tööjuhend ja mikroskoop, samuti klassikaaslased - töö toimub kümnes rühmas. Õpime vaatlema ja seeläbi ka märkama kivimite ja maavarade erinevusi, mõistatame, millest need koosneda võiksid ja kes on peidus kivistises. Töövahendid muuseumi poolt, igale lapsele tööleht.
Maksumus: http://www.loodusmuuseum.ee/kulastusinfo