Purekkari neeme vallutamine
Maie Itse

Matkamine on eesmärgistatud looduses liikumine, olles üks olulistest tervisliku liikumise võimalustest.

Mis on matkamine, matkaliigid ja mida on vaja teada enne matkale minekut? Mida on vaja teada matkavarustusest, matkal olles ja peale matka, et võiksid matkamist nautida? Seda õpime praktilise matka käigus olenevalt vanuseastmest sobival marsruudil.

Programm on hästi kohandatav mistahes vanuseastme erivajadustega õpilastele. Lahemaal on palju huvitavaid radasid, mille seast valida nii raskusastmelt kui ka temaatiliselt sobiv. 

Enim valitud marsruudiks on kujunenud Pärispea poolsaare pikenduse - Purekkari neeme vallutamine, kuid oleme valmis koostööks ja huvitavateks retkedeks vastavalt sihtrühma vajadustele.

Vastavalt soovile saame programmi lõimida nii looduse kui ka kultuuripärandi temaatikaga.

 

Relation to curriculum:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Study result:

Eesmärgid:
- teadvustada looduse ja keskkonnakaitse rolli;
- otsida põhjus-tagajärg meetodil seoseid: inimene ja loodus;
- teadvustada looduse rolli ühiskonna arengus ja igapäevaelus;
- märgata looduse mitmekesisust ja taimekoosluste seoseid;
- liikuda looduses turvaliselt, kahjustamata ennast ja loodust.

Interdisciplinary integration:

Loodusõpetus - kõik, mida loodus selles kohas ja sel päeval pakub

Geograafia - maastikud

Eesti keel - arutlemine, eneseväljendamine

Bioloogia - taimed, loomad, linnud

Matemaatika - peegeldused, kujundid 

Kunstiõpetus - loodus on suur kunstnik

Inimeseõpetus - turvaline liikumine, meelte kasutamine, suhtlemine

Kehaline kasvatus - turvaline liikumine

Methods:

Suunatud vaatlus

Juhitud loogiline arutelu

Aasta-ajast ja sihtrühmast lähtuvalt märkamine ja märkama suunamine

Meelte kasutamine

Turvaline eesmärgistatud liikumine

Guidance for teacher:

Õueõppe programm tugineb üldhariduskooli õppekavale. Tegevused toimuvad õues, seega osalejatel on vajalik ilmale vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja sõrmkindad. Talveperioodil ka varukindad.

Saatja tunneb õpilasi, teab nende erivajadusi ning märkab, keda on vaja suunata osalema programmis aktiivselt ja turvaliselt. Vajadusel kutsub lisa-saatjad kaasa.

Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel (iga 10 õpilase kohta saatja) on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoninumbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega).

Õueõppe programmis osalejad ei jäta prügi loodusesse ja tegutsevad vastavalt retkejuhi juhendamisele.

Programmi lõpus toimub vestlusring, kus saavad osalejad (sh saatjad) anda tagasisidet, mida nad uut õppisid ja mis neile meeldis.

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

3 tundi

Group size:

20

Occurence time:

Aastaringselt

Additional info:

Küsi hinnapakkumist.

Programm ei ole soovitav väga erineva liikumisvõimekusega grupile. Vajalik eelnev kooskõlastus ja infovahetus.

Programm sisaldab piknikupausi. Kui on lõkke tegemise soov, siis sellest kindlasti eelnevalt teavitada. 

Suurema grupi puhul saame pakkuda kahte matkajuhti.

 

Place of performance:

Lahemaa rahvuspark, Harjumaa

Location of execution:

59.667810341435, 25.69796931188

Program performer:

Suurte kogemustega matkajad ja matkaringi juhendaja Maie Itse, Maret Vihman

Language:

Eesti keel

Last saved:

22.10.2021

Long description:

Matkamine on üks tervisliku liikumise võimalustest.

Mis on matkamine, matkaliigid ja mida on vaja teada enne matkale minekut? 

Mida on vaja teada matkavarustusest, matkal olles ja peale matka, et võiksid matkamist nautida? Seda õpime praktilise matka käigus olenevalt vanuseastmest sobival marsruudi.

Programm on hästi kohandatav mistahes vanuseastme erivajadustega õpilastele. Lahemaal on palju huvitavaid radasid, mille seast valida nii raskusastmelt kui ka temaatiliselt sobiv. 

Meie klientide seas on kujunenud lemmikmarsruudiks Pärispea poolsaare pikenduse - Purekkari neeme vallutamine, kuid oleme valmis koostööks ja huvitavateks retkedeks vastavalt sihtrühma vajadustele.

Vastavalt soovile saame programmi lõimida nii looduse kui ka kultuuripärandi temaatikaga.