Guidance for teacher:

Riietus vastavalt ilmale, kaasa söök-jook. Info ja eelnev kokkulepe anne.maala@gmail.com tel. 53 584 315

Target group:

1-3 klass I kooliaste
Lasteaed

Keywords:

Duration:

1 tund

Group size:

25

Place of performance:

Parika Väikejärve õpperada

Program performer:

Anne Maala

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Programmi eesmärk:  lähemalt sõbraks saada nelja meie kõige levinuma koduõue- ja metsapuuga (kask, kuusk, mänd, haab ). Vaatame puud ka kui energiaallikat ja töövahendit, kuidas ta on kajastatud pärandkultuuris, on tal ka teisi sõpru. Mängulise tegevusega kinnistame õpitud teadmised. Retke pikkus on 2 km.
Maksumus: 120€