Savimaja ehitus
Ly Laanemets

1. osa. Sissejuhatus õues ja maailma rahvastiku kasvu (ka Kyoto protokoll, Pariisi kliimakokkulepe) puudutava mängu mängimine. Õues rühmadeks jagamine (puudega seonduvate asjade otsimine loodusest).

Lilli loodusmajas ja maailma keskkonnaprobleemidest videoklippide vaatamine ning analüüsimine. Rühmatöö mõistetega.  Ökojalajälje kalkulaator. 60 min.

2. osa Õppevahendi „Kus on elu säästlikum ja mõistlikum“ tutvustamine ja iseseisev rühmatöö erinevates loodusmaja tubades. 30 min.

4. osa Rühmatööde ettekanded ja arutelud. 30 min.

5. osa Lõunapaus. 15 min.

6. osa Loodusmaja  sees ja ümbruses iseseisev ülesanne (loodusmaja ökoloogilise jalajälje auditeerimine). 30 min.

7. osa. Õppevahendi Savimaja“ abil savimaja maketi ehitus ning arutelu säästliku ehituse ja tarbimise teemadel. 1 tund.

8. osa. Kokkuvõttev arutelu. 15 min.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

Õpilane:
• selgitab keskkonnakaitse vajalikkust;
• põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi;
• analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale;
• toob näiteid kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning pakub nende lahendamise võimalusi.
• nimetab taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid Eestis ning toob nende kasutamise näiteid;
• oskab eristada liiva, kruusa, savi ja turvast;
• toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta oma kodukohas;
• selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed.

Interdisciplinary integration:

Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; Eesti loodusvarad

Methods:

Jutustamine, vestlus, uurimine, iseseisev rühmatöö, praktiline tegevus.

Kasutatavad õppevahendid: Videod internetist, õppevahend „Kus on elu säästlikum“, töölehed, õppevahend „Savimaja“.

Guidance for teacher:

Soovitused programmist osavõtjale: ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud (vajalikud vahetusjalanõud toas tegutsemiseks), kindlasti vihmakeep, kaasa toidumoon ja jook. Toidu kaasavõtmisel palume jälgida tervislikkuse põhimõtet. Palume mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Saame loodusmajast vajadusel anda vajalikud nõu. Samuti palume kaasavõetava toidu pakkimisel minimeerida pakendijäätmete tekkimist.

Õpetaja ja/või saatjad osalevad programmis laste turvalisuse tagajatena.

Erivajadusega õpilaste osalemise korral palume eelnevat teavitamist, et kohandanda programm kõigile sobivaks.

 

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

4 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Kevad
Sügis

Price:

150€

Place of performance:

Lilli loodusmaja ja selle ümbrus.

Program performer:

Ly Laanemets - retkejuht ja programmide läbiviija alates 2003. aastast, kõrgharidus metsamajanduse erialal. Juhendajatel kehtiv esmaabi tunnistus. Sejakotis esmaabi vahendid.

Language:

Eesti keel

Last saved:

03.12.2020