Õpitulemused:

Õpilane teab, mida ja mis tingimustel on võimalik kodust tuua jäätmekeskusesse.
Õpilane teab, mis saab sorteeritud jäätmetest ning ka sorteerimata prügist.
Õpilane teab jäätmekäitluse hierarhiat - jäätmetekke ennetamine, vähendamine, taaskasutus, ümbertöötlemine, põletamine, ladestamine.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1-3 kl I kooliaste

  • Loodusõpetus: organismid ja elupaigad; inimese elukeskkond.

4-6 kl II kooliaste

  • Loodusõpetus: inimene; elu mitmekesisus Maal; õhk; vesi kui aine, vee kasutamine; elukeskkond Eestis; Eesti loodusvarad.

7-9 kl III kooliaste

  • Loodusõpetus: ainete ja kehade mitmekesisus; elusa ja eluta looduse seosed; ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Gümnaasium

  • Bioloogia: ökoloogia; keskkonnakaitse.
  • Geograafia: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Juhis õpetajale:

Kuna tegemist on väliprogrammiga, siis riietuda vastavalt ilmastikule ning arvestada prügiga seonduvalt ka võimaliku ebameeldiva lõhnaga.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Selga panna ilmastikule vastavad riided.

Läbiviimise koht:

Lääne-Viru Jäätmekeskus MTÜ, Ussimäe

Läbiviimise asukoht:

59.343526638979, 26.405355456305

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmis:

  • Jalutame läbi Lääne-Viru jäätmekeskuse territooriumi ja vaatame, kuidas toimub eri jäätmete kogumine, käitlemine ja edasi saatmine.
  • Õpime, kas ja kuidas on erinevatest materjalidest jäätmeid võimalik uuesti kasutada.
  • Näeme, miks on oluline eraldada biolagunevad jäätmed ülejäänust.
  • Arutleme inimkonna tarbimisharjumuste üle.

Viimati uuendatud:

24.08.2020