Guidance for teacher:

Ilmastikukindel riietus, piknikupakk kaasa.

Target group:

1-3 klass I kooliaste

Duration:

1 tund

Group size:

25

Place of performance:

Miku metsapark, Kihelkonna vald, Lääne-Saaremaa

Program performer:

Maarika Toomel + abilised

Language:

Eesti keel
Vene keel
Inglise keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Programmi eesmärk: Õpetada märkama muutusi looduses,  mõisted „keskkond“, „keskkonnakaitse“, „looduskaitse“ Selgitada looduse aastaringi näitel, kuidas looduses on kõik omavahel seotud ja tasakaalus. Tutvustada söödavaid ja mürgiseid taimi. Programmi kirjeldus: Inimene on osa loodusest, loodus ongi elu, kodu. Tutvutakse eestlaste kui metsarahva eluga, kus kõik eluks vajalik tuli loodusest. Püstkojas tehakse koos lõke ja pannakse keema teevesi. Kojas räägitakse looduse osast inimeste elus (s.h. mõiste „talupojatarkus“), matkarajal tutvutakse erinevate söödavate ja mürgiste taimedega, vaadeldakse, õpitakse märkama ja mõtestama loodust (ülesandeleht, rühma- ja/või individuaalne töö), korjatakse teetaimi (või on need giidil kaasas). Metsarajalt naastes proovitakse taadi-memme juhendamisel vanu metsatöid (lati koorimine liimeistriga, kiviaia lappimine, kahemehesaega saagimine jne.) ja vanu mänge (kompadel kõndimine, vibu valmistamine ja noole laskmine, looduslikust materjalist meisterdamine) Päev lõpeb kaasavõetud pikniku ja taimeteega. Söögi järgselt tehakse kokkuvõte päevast, auhinnaks saab iga laps kadakast loomakujulise vile.
Maksumus: 225€, hinnas 2 juhendajat: õppevahendid, kadakast viled, lõkketee.