Guidance for teacher:

Riietuda vastavalt ilmale.

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

1 tund

Group size:

25

Place of performance:

Matsalu rahvuspargi territoorium (vajalik koolipoolne bussitransport)

Program performer:

Kalle Kõllamaa

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Õpime tundma Matsalu pool-looduslike kooslusi – rannaniit, luhaniit, puisniit ja loopealne ehk alvar. Kuidas neid ära tunda ning millised iseloomulikud liigid seal elavad? Kuidas need on tekkinud ning mis on nende eripära? Miks neid on vaja ja kuidas neid hooldatakse? Õuesõppe võimalik marsruut: Penijõe-Kloostri-Salevere-Keemu-Petaaluse-Suitsu-Viita-Penijõe. Programmi kestvus on ligikaudu 4 tundi, sest mitmes kohas matkatakse ja tehakse peatusi. Transport kooli poolt! Väiksematele lastele vaid matk Penijõe matkarajal (3,2 km) või Salevere matkarajal (1,5 km). Transport kooli poolt! Suurematele lastele programmi jooksul viktoriin. Väiksematele Penijõe mõisa pargis mäng "Lindude bingo".
Maksumus: Tasuta