Study result:

Õpilane teab tüüpide kaupa Eesti kaitsealasid ja kaitstavaid loodusobjekte.
Õpilane oskab kirjeldada kaitsealade vöönde: piiranguvöönd, sihtkaitsevöönd ja loodusreservaat.
Õpilane oskab lahti seletada liigikaitse I, II ja III kategooria tähendused.

Interdisciplinary integration:

4-6 kl II kooliaste
Loodusõpetus: inimene; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

7-9 kl III kooliaste
Loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed.
Bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Gümnaasium
Bioloogia: keskkonnakaitse.

Guidance for teacher:

Tegemist on tubase õppeprogrammiga. Kuna koolis korraldades pole võimalik kasutada Lahemaa näitust, toimuvad vaid programmi esimene ja kolmas osa.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Talv

Price:

0€

Place of performance:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse; kool

Location of execution:

59.512818443714, 25.954881687995

Program performer:

Enri Uusna

Language:

Eesti keel

Last saved:

28.09.2020

Long description:

Õppeprogramm koosneb kolmest osast:

Esimese osa moodustab loeng, kus õpime:

  • Eestis kaitstavaid loodusobjektide ja kaitsealade tüüpe;
  • Liigikaitse kategooriaid ja võõrliigi mõistet;
  • Kaitsealade vööndite tähendusi;
  • Eestis kehtivaid looduskaitsega seotud dokumente.

Teises osas täidavad õpilased Lahemaa püsinäituse abil töölehe, vastates küsimustele Eesti looduskaitsest ja selle ajaloost. Töölehe kontrollime läbi arutelu, kus igaüks saab sõna.

Kolmandas osas toimub mälumäng õpitu kinnistamiseks.