Study result:

Õpilane teab, millises olukorras linnud vajavad abi ning millal on parem mitte sekkuda.
Õpilane teab, mida on võimalik lindude heaks teha suvel ja talvel.
Õpilane teab, milline toit sobib lindudele.
Õpilane teab, millised on ohud lindudele.

Interdisciplinary integration:

1-3 kl I kooliaste

  • Loodusõpetus: aastaajad, organismide rühmad ja kooselu; organismide mitmekesisus ja elupaigad.


4-6 kl II kooliaste

  • Loodusõpetus: mets elukeskkonnana; asula elukeskkonnana; elukeskkond Eestis.

Guidance for teacher:

Tegemist on tubase õppeprogrammiga. Koolis korraldades oleks hea kasutada suuremat ruumi (nt aulat, aatriumi või koridori), kus korraldada programmi esimene pool. 

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Duration:

2 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Talv

Price:

0€

Place of performance:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse; kool;

Location of execution:

59.512817179121, 25.954805131431

Program performer:

Enri Uusna

Language:

Eesti keel

Last saved:

25.09.2020

Long description:

Õppeprogramm koosneb kahest osast. Esimeses pooles toimub rühmatöö, mille käigus läbitakse erinevad töönurgad, kus:

  • Täidetakse töölehti lindude abistamisest;
  • Sorteeritakse lindudele söödav toit eraldi mittesöödavast;
  • Õpitakse tundma erinevaid teravilju ja seemneid;
  • Tuvastatakse Eesti tihaseliike.

Programmi teises pooles toimub PowerPoint esitlus, mille käigus arutletakse:

  • Millistes olukordades võib lind abi vajada;
  • Millistes olukordades sekkuda ei tohiks;
  • Millised on ohud lindudele.