Study result:

Õpilane teab pinnavormide tekkeviise mandrijää mõjutusel: kulutuslik ning kuhjuv tekkeviis.
Õpilane oskab ära tunda oosi, mõhna, lavamõhna, sulglohku ning selgitada, kuidas need on tekkinud.
Õpilane teab, miks Viitna Pikkjärv on madala reostustaluvusega ning millist mõju avaldab sellele külastuskoormus.

Interdisciplinary integration:

4-6 kl II kooliaste
Loodusõpetus: jõgi ja järv, vesi kui elukeskkond; elukeskkonnad Eestis; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

7-9 kl III kooliaste
Bioloogia: taimede tunnused ja eluprotsessid; mikroorganismide ehitus ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse.
Geograafia: Geoloogia; pinnamood; veestik; Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ja geoloogia.

Gümnaasium
Bioloogia: organismid; ökoloogia; keskkonnakaitse.

Guidance for teacher:

Riietuda vastavalt ilmale.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2,5 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Kevad
Sügis

Price:

0€

Additional info:

Õpperetke käigus leiame aja ja koha ka söögipausiks.

Place of performance:

Viitna MKA

Location of execution:

59.447254640589, 26.014195202424

Program performer:

Enri Uusna

Language:

Eesti keel

Last saved:

28.09.2020

Long description:

2,5 km õpperetk viib meid ümber Viitna Pikkjärve, mille jooksul toimub:

  • Pinnavormide tuvastamine töölehtedel vaatluse ja kaardi abil;
  • Samakõrgusjoonte mõiste õpe või kordamine;
  • Taimestiku vaatlus pinnavormidel;
  • Arutelu Viitna järve tingimuste ja sealse külastuskoormuse teemal.

Eelneval kokkuleppel on võimalik läbida ka pikem, 7 km pikkune ring, kus käime ka läbi soo- ja nõmmemetsakoosluste.