Ümarlaudade eesmärgiks on parandada keskkonnahariduse kujundamisega seotud asutuste ja organisatsioonide koostööd.

Ümarlauad on koostöövorm, mille raames saadakse kokku vastavalt vajadusele. Ümarlaudade töösse on kaasatud maavalitsused, omavalitsuste liidud, RMK, KIKi maakondlikud esindajad, kutseõppeasutused, ülikoolid, aktiivsemad koolid ja lasteaiad, keskkonnaharidust pakkuvad ettevõtted ja vabaühendused. Ümarlaudade läbiviimist 2012-2015 toetas Euroopa Sotsiaalfond programm „Keskkonnahariduse arendamine“.

PROTOKOLLID

2016

2015

2013

2012

2010-2011