Keskkonnaamet (Harjumaa)
Anemoon

Keskkonnaameti Harju kontoris töötab keskkonnahariduse spetsialist Reet Kristian, kes viib Tallinnas ja Harju maakonnas läbi õppeprogramme koolides, koolide juures ning kaitsealadel. Õppeprogrammid on koostatud lähtudes aktiivõppe põhimõtetest - õpilased saavad teadmisi ja kogemusi praktilise tegevuse kaudu. NB! Programmide läbiviimine on koolidele TASUTA, kuid transport toimumiskohta on tellija kulul. Harjumaal saab saab laagritesse või teemapäevadele tellida ka õppevahendite veoks kohandatud  KESKKONNAHARIDUSE BUSSI, millega tuleme kohale mitmekesi ja korraldame erinevaid tegevusi.

Kopli 76, Tallinn
Harjumaa 10416

5590 0650

59.4345984, 24.7169024

Keskkonnaameti Harju kontoris töötab keskkonnahariduse spetsialist Reet Kristian, kes viib Tallinnas ja Harju maakonnas läbi õppeprogramme koolides, koolide juures ning kaitsealadel. Õppeprogrammid on koostatud lähtudes aktiivõppe põhimõtetest - õpilased saavad teadmisi ja kogemusi praktilise tegevuse kaudu. NB! Programmide läbiviimine on koolidele TASUTA, kuid transport toimumiskohta on tellija kulul. Harjumaal saab laagritesse või teemapäevadele tellida ka õppevahendite veoks kohandatud  KESKKONNAHARIDUSE BUSSI, millega tuleme kohale mitmekesi ja korraldame erinevaid tegevusi.

KESKKONNAAMETI ÕPPEMATERJALID

KESKKONNAAMETI TRÜKISED

Maakonna õppeasutustele laenutamiseks on õppevahendid:

Rannaniidukohver 1 komplekt

Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?  5 komplekti

Õiglane kaubandus  3 komplekti

Lotte loodusmäng  4 komplekti

Meeltemättad 1 komplekt