MTÜ Lilli Looduskeskus
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MTÜ Lilli Looduskeskus tegutseb Lilli loodusmajas, mis asub endises Polli metskonna kontorihoones. Hooned pärinevad 1865. aastast, kui sinna loodi Polli mõisa karjamõis, kus elas mõisa metsahärra ja siinsete metsade esimene teadaolev majandaja. Hoone on eraomandis ning selle haldamiseks ja tegevuse korraldamiseks loodi 2006. aastal  MTÜ Lilli Looduskeskus. Maja juurest algab Lilli loodusmaja õpperada, mis viib salapärase pihlakasaluni, uudistada saab mägralinnakuid, kopsusamblikku, musta toonekure kunagist pesapuud ja palju muud huvitavat.

Metsamõisa
Viljandimaa 69002

5132994

58.002738, 25.553965

MTÜ Lilli Looduskeskuse 3- 4 tunniste programmide eesmärgiks on lisaks õppekavas etteantud teemade täiendamisele, näidata lastele maaelu loomulikku keskkonda loomade, aiamaa, kuivkäimla, kaevu, jäätmete sorteerimise ja maatöödega. Püüame oma tegevustes minimeerida energiakasutust, kasvatame ise toitu, toimetame säästlikult ning oma ümbritsevat keskkonda hoides. Pilte loodusmaja tegemistest ja selle asukatest leiate rohkem MTÜ Lilli Looduskeskuse Facebookist.

Loodusmaja juures elab erinevaid koduloomi (kanad, haned, küülikud, lambad, kitsed, hobused), kes lastes palju elevust tekitavad.

Enamus metsaprogramme toimub loodusmaja õpperajal. Eri programmide läbiviimisel kasutatakse erinevaid rajalõike ja ka raja ümbruses olevaid looma- ja metsaradasid. Suuremate õpilaste programmid on enamus üles ehitatud rühmatööle ning liikumisvahendiks on mõnedes programmides ka tõukerattad.

Kodulooma programmid toimivad loodusmaja õues, karjakoplites, lautades ja küünides, seal kus parajasti aastaajast sõltuvat loomi vaadelda saab.

Rabaelustiku programmid toimuvad loodusmajast 3 kilomeetri kaugusel asuval Teringi õpperajal. Ka sellel rajal läbitakse eri raja lõike vastavalt programmi ülesehitusele ja vanuseastmele.

Alates 2019.aastast kasvatame loodusmaja põllul iga aastaselt 100 ruutmeetrit lina. Tegevuse eesmärgiks on tutvustada linakasvatust, linataimede töötlemist ning linase materjali kasulikkust. Linatöid aitavad teha mitmesugused linatööde masinad ja töövahendid, mis on kogutud kahest ruumist koosnevasse avarasse lina-aita. Aidas saab vaadata projektori abil ka erinevaid teemasid tutvustavat filmimaterjali. Linaaidas on ka mehhanismid, mida kasutatakse villast lõnga valmistamiseks.

Püüame oma programmides kasutada Keskkonnaametilt saadud õppevahendeid: Turbakohver (laenutame), savimaja komplekt, „Õiglane kaubandus“, Lotte loodusmäng, “ Kus on elu säästlikum ja mõistlikum“.